Sök djur
Teman
Undervisning
WIKI
Året runt
Naturtyper
Djurriket
Djurnycklar
Frågesport
Spel
Personligt konto
Vägledning
Kontakt
Vem står bakom
 

Insekter och spindeldjur

Videoklipp

Djurläten

Animationer

Allmän bastardsvärmare Allmän ryggsimmare Allmän skräddare
Allmän sävslända Amiral Apollofjäril
Aspglansbagge Aurorafjäril Backgräshoppa
Bandkejsarfoting Björkmätare Björkskinnbagge
Björnspinnare Blå jungfruslända Blågrön mosaikslända
Bred trollslända Brun mosaikslända Brun stenkrypare
Brunsprötad skymningssvärmare Bålgeting Citronfjäril
Ekoxe Fjädermyggor Flyttblomfluga
Fyrfläckad trollslända Fästing Getingspindel
Gräsgrön guldbagge Grön sandjägare Grön vårtbitare
Grön ängsgräshoppa Grönt stinkfly Gulbrämad dykare
Honungsbi Husfluga Husspindel
Hussyrsa Huvudlus Jätteharkrank
Kartfjäril Kattloppa Klodyvel
Klokrypare Korsspindel Krusbärsmätare
Kålfjäril Kärrspindel Ligustersvärmare
Liljebagge Limnephilus rhombicus Liten guldvinge
Liten påfågelspinnare Liten tåtelsmygare Ljus u-flickslända
Läderlöpare Lövgetingbock Makaonfjäril
Mygga Mörk jordhumla Noshornsbagge
Nässelfjäril Nötvivel Ollonborre
Ormhalsslända Persikbladlus Phryganea grandis
Puktörne blåvinge Påfågelöga Riddarskinnbagge
Rovspindel Röd flickslända Röd skogsmyra
Sandtordyvel Sebraspindel Silverfisk
Sjuprickig nyckelpiga Skogskackerlacka Slåttergräsfjäril
Sorgmantel Spenslig sandstekel Spottstrit
Stavlik vattenskorpion Stinkslända Stor buksimmare
Stor kardinalbagge Stor lysmask Stor vårtbitare
Stor ättikfluga Strimlus Större timmerman
Svart parasitstekel Svartklubbig dödgrävare Tistelfjäril
Tripsar Trädgårdsborre Trädgårdsmyra
Vanlig geting Vanlig kloslända Vanlig tvestjärt
Vattenbi Vattenmyrlejonslända Vattenspindel
Videsvärmare Åsandslända Äpplevecklare