Sök djur
Teman
Undervisning
WIKI
Året runt
Naturtyper
Djurriket
Djurnycklar
Frågesport
Spel
Personligt konto
Vägledning
Kontakt
Vem står bakom
 

Fåglar

Videoklipp

Djurläten

Animationer

Backsvala Bergfink Berguv
Bivråk Björktrast Blå kärrhök
Blåhake Blåmes Bläsand
Bofink Brun kärrhök Brunand
Brushane Dalripa Domherre
Drillsnäppa Duvhök Ejder
Enkelbeckasin Entita Fasan
Fiskgjuse Fiskmås Fisktärna
Fjälluggla Fjällvråk Gransångare
Gravand Grå flugsnappare Grågås
Gråhäger Gråsparv Gråtrut
Gräsand Grönfink Gröngöling
Grönsiska Grönsångare Gulsparv
Gulärla Gärdsmyg Gök
Havstrut Havsörn Hornuggla
Hussvala Hämpling Jorduggla
Järnsparv Kaja Kanadagås
Kattuggla Knipa Knölsvan
Koltrast Kornknarr Korp
Kricka Kråka Kungsfiskare
Kungsfågel Kungsörn Kärrsnäppa
Kärrsångare Labb Ladusvala
Ljungpipare Lövsångare Mindre hackspett
Mindre korsnäbb Mindre strandpipare Morkulla
Näktergal Nötskrika Nötväcka
Ormvråk Orre Pilfink
Pilgrimsfalk Prutgås Pärluggla
Rapphöna Ringduva Råka
Röd glada Rödbena Rödhake
Rödstjärt Rördrom Rörhöna
Rörsångare Sidensvans Silltrut
Silvertärna Skata Skogsduva
Skrattmås Skäggdopping Skärfläcka
Smålom Småskrake Sothöna
Sparvhök Spillkråka Stare
Steglits Stjärtmes Storskarv
Storspov Strandskata Större hackspett
Större korsnäbb Större strandpipare Svarthätta
Svartmes Svartvit flugsnappare Sånglärka
Sångsvan Sädesärla Sädgås
Sävsparv Talgoxe Talltita
Taltrast Tamduva Tjäder
Tofsmes Tofsvipa Tornfalk
Tornseglare Tornuggla Trana
Trädgårdssångare Trädkrypare Törnskata
Törnsångare Vigg Vit stork
Vitkindad gås Ängspiplärka Ärtsångare