Sök djur
Teman
Undervisning
WIKI
Året runt
Naturtyper
Djurriket
Djurnycklar
Frågesport
Spel
Personligt konto
Vägledning
Kontakt
Vem står bakom
 

Bäck _

Vattendrag transporterar sötvatten till och från sjöar och sen ut till havet. En bäck är ett smalt vattendrag som är mindre än en å eller älv.

Bäcken är ofta den översta delen av ett vattendrag och börjar där grundvattnet sipprar upp ur marken. Bäcken rinner sen ihop med andra små bäckar och blir bredare och bredare. Till sist är den så stor att den kallas för å eller ännu större och kallas för älv i norra Sverige. Det finns inga fasta regler för när en bäck blir till en å, men normalt är en bäck ett litet vattendrag med grunt vattendjup och en bredd på upp till två meter.

Bäcken finns ofta på de platser där marken lutar som mest. Därför rinner vattnet snabbt och är normalt syrerikt. Vattnet rinner fram med ett porlande läte.

En naturlig bäck slingrar sig genom landskapet. Tyvärr är många bäckar uträtade så att de mer påminner om en rak kanal. Många bäckar ligger även nedgrävda i rör i marken, så att man inte kan se dem slingra sig genom landskapet.

Bäcken är ett viktigt ekosystem för insekter, blötdjur, kräftdjur och fiskar. Bottnen är normalt täckt av sten och grus. Om vattnet rinner snabbt ser strömmarna till att sand och gyttja sköljs bort. Underlaget gör även att många vattenväxter trivs i bäcken.

Bäck i nationalparken Dalby Söderskog i Skåne
Bäck i nationalparken Dalby Söderskog i Skåne

Klicka på bilden för att se en kort film om sötvatten
Klicka på bilden för att se en kort film om sötvatten

Djur som normalt finns i livsmiljön

Däggdjur

Bisamråtta

Bäver

Iller

Mink

Utter

Vattennäbbmus

Vattensork

Älg

Fåglar

Brunand

Drillsnäppa

Enkelbeckasin

Gravand

Gråhäger

Gräsand

Korp

Kråka

Kungsfiskare

Morkulla

Ormvråk

Rörhöna

Sångsvan

Vigg

Fiskar

Elritsa

Gädda

Harr

Lax

Regnbåge

Sandkrypare

Småspigg

Storspigg

Ål

Öring

Kräldjur och groddjur

Långbensgroda

Mindre vattensalamander

Snok

Större vattensalamander

Vanlig groda

Vanlig padda

Åkergroda

Ätlig groda

Insekter och spindeldjur

Blå jungfruslända

Fjädermyggor

Röd flickslända

Åsandslända

Blötdjur, kräftdjur och andra djur

Sötvattensmärlkräfta