Sök djur
Teman
Undervisning
WIKI
Året runt
Naturtyper
Djurriket
Djurnycklar
Frågesport
Spel
Personligt konto
Vägledning
Kontakt
Vem står bakom
 

Betesmark _

Betesmarker ligger ofta på dålig och sandig jord. Här växer det gräs och olika sorters vilda blommor. Det kan även finnas buskar och spridda träd. En betesmark påminner om en äng, men ängen är fuktigare.

Betesmarkerna har skapats av människor. Skogarna avvecklades för att få mark att odla på, men de platser som inte lämpade sig för odling blev istället betesmarker åt djuren. Det kunde vara marker som hade allt för mycket sten.

De betesmarker som aldrig tillförts någon gödsel eller konstgödning har ofta ett artrikt växtliv och djurliv. Här växer många olika arter av blommor som man inte finner på andra ställen.

En betesmark behöver sina betesdjur för att hållas öppen. Annars växer betesmarken igen med träd och buskar och blir så småningom till en skog.


Djur som normalt finns i livsmiljön

Däggdjur

Dovhjort

Dvärgnäbbmus

Ekorre

Grävling

Hermelin

Igelkott

Iller

Kronhjort

Mullvad

Rådjur

Rödräv

Skogshare

Skogsmård

Större skogsmus

Sydfladdermus

Vanlig näbbmus

Varg

Vattenfladdermus

Vattennäbbmus

Vattensork

Vessla

Vildkanin

Åkersork

Fåglar

Berguv

Bivråk

Blå kärrhök

Bofink

Fasan

Gravand

Hornuggla

Kattuggla

Korp

Kråka

Kungsörn

Ladusvala

Ormvråk

Orre

Pilgrimsfalk

Rapphöna

Råka

Röd glada

Sparvhök

Steglits

Storspov

Sånglärka

Taltrast

Tofsvipa

Tornfalk

Törnskata

Törnsångare

Ängspiplärka

Kräldjur och groddjur

Grönfläckig padda

Hasselsnok

Huggorm

Klockgroda

Kopparödla

Långbensgroda

Lökgroda

Lövgroda

Mindre vattensalamander

Sandödla

Skogsödla

Snok

Strandpadda

Större vattensalamander

Vanlig groda

Vanlig padda

Åkergroda

Ätlig groda

Insekter och spindeldjur

Allmän bastardsvärmare

Amiral

Aspglansbagge

Aurorafjäril

Backgräshoppa

Bandkejsarfoting

Björnspinnare

Citronfjäril

Flyttblomfluga

Fästing

Getingspindel

Gräsgrön guldbagge

Grön sandjägare

Grön vårtbitare

Grön ängsgräshoppa

Grönt stinkfly

Honungsbi

Korsspindel

Krusbärsmätare

Kålfjäril

Liten guldvinge

Liten påfågelspinnare

Liten tåtelsmygare

Mörk jordhumla

Nässelfjäril

Puktörne blåvinge

Påfågelöga

Riddarskinnbagge

Rovspindel

Sandtordyvel

Sjuprickig nyckelpiga

Skogskackerlacka

Slåttergräsfjäril

Spenslig sandstekel

Spottstrit

Stinkslända

Stor vårtbitare

Stor ättikfluga

Svartklubbig dödgrävare

Tistelfjäril

Tripsar

Trädgårdsborre

Trädgårdsmyra

Vanlig geting

Vanlig tvestjärt