Sök djur
Teman
Undervisning
WIKI
Året runt
Naturtyper
Djurriket
Djurnycklar
Frågesport
Spel
Personligt konto
Vägledning
Kontakt
Vem står bakom
 

Hed _

Hedar är näringsfattiga och sandiga områden där det växer gräs och låga risartade växter som ljung, kruståtel, klockljung, blåbär och lingon. Nere på marken kan det växa mossor och lavar.

Förr i tiden användes hedarna som betesmarker och de brändes regelbundet för att få ljungen att skjuta nya skott. Eller så högg man ljungen och använde den som bränsle, foder eller byggnadsmaterial. På det sättet förnyade man ljungen och heden. Den typen av metoder använder man inte idag. Om man vill bevara hedarna behöver man låta djur beta på dem, slå ljungen med maskiner eller bränna av heden.


Djur som normalt finns i livsmiljön

Däggdjur

Dvärgnäbbmus

Ekorre

Grävling

Hermelin

Igelkott

Iller

Kronhjort

Lodjur

Mullvad

Rådjur

Rödräv

Skogshare

Större skogsmus

Sydfladdermus

Vanlig näbbmus

Varg

Vattensork

Vessla

Vildkanin

Åkersork

Fåglar

Berguv

Bivråk

Blå kärrhök

Bofink

Fasan

Hämpling

Kattuggla

Korp

Kråka

Kungsörn

Ladusvala

Ljungpipare

Ormvråk

Orre

Pilgrimsfalk

Rapphöna

Råka

Röd glada

Sparvhök

Steglits

Storspov

Sånglärka

Tornfalk

Trana

Törnskata

Törnsångare

Ängspiplärka

Kräldjur och groddjur

Grönfläckig padda

Huggorm

Kopparödla

Långbensgroda

Lökgroda

Mindre vattensalamander

Sandödla

Skogsödla

Snok

Strandpadda

Större vattensalamander

Vanlig groda

Vanlig padda

Åkergroda

Ätlig groda

Insekter och spindeldjur

Allmän bastardsvärmare

Amiral

Aspglansbagge

Backgräshoppa

Björnspinnare

Brunsprötad skymningssvärmare

Citronfjäril

Flyttblomfluga

Fyrfläckad trollslända

Fästing

Getingspindel

Gräsgrön guldbagge

Grön sandjägare

Grön ängsgräshoppa

Grönt stinkfly

Honungsbi

Korsspindel

Liten guldvinge

Liten påfågelspinnare

Liten tåtelsmygare

Mörk jordhumla

Nässelfjäril

Puktörne blåvinge

Påfågelöga

Sandtordyvel

Sjuprickig nyckelpiga

Skogskackerlacka

Slåttergräsfjäril

Spenslig sandstekel

Spottstrit

Stinkslända

Stor vårtbitare

Svartklubbig dödgrävare

Tistelfjäril

Tripsar

Trädgårdsborre

Trädgårdsmyra

Vanlig geting