Sök djur
Teman
Undervisning
WIKI
Året runt
Naturtyper
Djurriket
Djurnycklar
Frågesport
Spel
Personligt konto
Vägledning
Kontakt
Vem står bakom
 

Sandstrand _

Stranden är gränsen mellan land och vatten som hav, sjöar och åar. Stranden är ett hem för djur och växter och du kan bada och bygga sandslott på stranden.

Sanden i sig är väldigt näringsfattig men havet tillför näring när tång och annat material sköljs upp på land. På sanddynerna växer olika sorters örter och buskar. Växterna har anpassat sig till livet på stranden genom att ha långa rötter som kan nå ner till sötvatten eller tjocka blad som kan lagra mycket vatten. Det finns även de som har en speciell yta för att skydda sig från det uttorkande saltet i havsvattnet.

Sandstranden består av sand, grus och stenar. Det är en osäker och instabil livsmiljö, där en storm kan ändra förhållandena fullständigt. Djur som lever på stranden måste därför vara bra på att anpassa sig till dessa förändringar.


På stranden kan du leta efter smådjur
På stranden kan du leta efter smådjur

Stranden är en instabil livsmiljö
Stranden är en instabil livsmiljö

Djur som normalt finns i livsmiljön

Däggdjur

Dvärgnäbbmus

Knubbsäl

Rödräv

Utter

Vanlig näbbmus

Fåglar

Brunand

Brushane

Ejder

Gravand

Gräsand

Havstrut

Havsörn

Knölsvan

Kråka

Kungsörn

Kärrsnäppa

Ljungpipare

Rödbena

Silvertärna

Skrattmås

Skärfläcka

Sparvhök

Storskarv

Storspov

Strandskata

Större strandpipare

Sångsvan

Sädesärla

Vigg

Kräldjur och groddjur

Grönfläckig padda

Strandpadda

Insekter och spindeldjur

Flyttblomfluga

Blötdjur, kräftdjur och andra djur

Sandmask

Strandkrabba

Vanlig sandmussla