Sök djur
Teman
Undervisning
WIKI
Året runt
Naturtyper
Djurriket
Djurnycklar
Frågesport
Spel
Personligt konto
Vägledning
Kontakt
Vem står bakom
 

Vattenhål och damm _

Ett vattenhål eller en damm är en fördjupning i marken med stillastående vatten. Många har uppstått på egen hand genom att grundvatten sipprat upp ur marken och regnvatten har fyllts på uppifrån.

Men det finns även vattenhål som är gjorda av människan. De är grävda i sänkor där grundvattnet står högt. Vattenhål som är gjorda av människor kallas även för dammar.

Många dammar har grävts i hagar för att ge husdjuren dricksvatten. Förr i tiden grävde man även branddammar inne i mitten av byar. Här kunde man hämta vatten om det uppstod en brand i en eller flera av byns hus. Det går fortfarande att se branddammar i vissa byar.

De flesta naturliga vattenhål är inte så djupa. Det händer ofta att de torkar ut på sommaren om det inte regnat på länge. När man grävde branddammar såg man till att de blev tillräckligt djupa. En branddamm får naturligtvis inte torka ut. Det kunde ju börja brinna när som helst.


Klicka på bilden för att se en kort film om sötvatten
Klicka på bilden för att se en kort film om sötvatten

Djur som normalt finns i livsmiljön

Däggdjur

Bisamråtta

Brunbjörn

Bäver

Hermelin

Iller

Mårdhund

Utter

Vattennäbbmus

Vattensork

Vessla

Älg

Fåglar

Brun kärrhök

Brunand

Enkelbeckasin

Fiskgjuse

Gravand

Grågås

Gråhäger

Gräsand

Gök

Havsörn

Korp

Kricka

Kråka

Kungsfiskare

Kärrsångare

Rörhöna

Rörsångare

Skrattmås

Sparvhök

Storskarv

Sångsvan

Vigg

Fiskar

Brax

Elritsa

Gädda

Mal

Mört

Ruda

Storspigg

Sutare

Ål

Kräldjur och groddjur

Grönfläckig padda

Klockgroda

Långbensgroda

Lökgroda

Lövgroda

Mindre vattensalamander

Snok

Strandpadda

Större vattensalamander

Vanlig groda

Vanlig padda

Åkergroda

Ätlig groda

Insekter och spindeldjur

Allmän ryggsimmare

Allmän skräddare

Allmän sävslända

Blågrön mosaikslända

Bred trollslända

Fjädermyggor

Fyrfläckad trollslända

Gulbrämad dykare

Klodyvel

Kärrspindel

Limnephilus rhombicus

Ljus u-flickslända

Mygga

Phryganea grandis

Röd flickslända

Stavlik vattenskorpion

Stor buksimmare

Vattenbi

Vattenspindel

Blötdjur, kräftdjur och andra djur

Allmän målarmussla

Blodigel

Dammussla

Flodkräfta

Grenig sötvattensvamp

Grön hydra

Hästigel

Mindre dammvattenloppa

Posthornssnäcka

Stor bärnstenssnäcka

Stor dammsnäcka

Sötvattengråsugga

Sötvattensmärlkräfta