Sök djur
Vanlig sjöstjärna
Asterias rubens
Inledning
Utseende
Utbredning
Föda
Levnadssätt
Fortplantning
Näringskedja
Fakta
Alla avsnitt
Medier
   
 
Tagghudingar - Sjöstjärnor - Forcipulatida - Trollsjöstjärnor - Asterias - Vanlig sjöstjärna
Varför gillar du Vanliga sjöstjärnan?
 

Vanlig sjöstjärna sköljs ofta upp på stranden _

Vanlig sjöstjärna tillhör den grupp havsdjur som kallas tagghudingar.

Vanlig sjöstjärna är allmän längs hela den svenska kusten. Den finns både på grunt och djupt vatten och den kan nästan alltid påträffas i det som sköljts upp på våra stränder.

Förutom vanlig sjöstjärna finns det fler arter av sjöstjärnor i våra hav. Flera av dem liknar varandra mycket och det kan vara svårt att skilja dem från varandra. Det är dock nästan alltid den vanliga sjöstjärnan man hittar uppsköljd på stranden.

Vanlig sjöstjärna tillhör den grupp havsdjur som kallas tagghudingar. Tagghudingar utgör cirka 75 arter vid den svenska västkusten. De omfattar sjöliljor, sjöstjärnor, ormstjärnor, sjöborrar och sjögurkor.

Vanlig sjöstjärna är ett glupskt rovdjur. Den lever i synnerhet av blåmusslor men den äter också alla andra sorters musslor, snäckor, krabbor, borstmaskar, sjöborrar och andra mindre sjöstjärnor.

Nästa avsnitt: Utseende