Sök djur
Teman
Undervisning
WIKI
Året runt
Naturtyper
Djurriket
Djurnycklar
Frågesport
Spel
Personligt konto
Vägledning
Kontakt
Vem står bakom
 

Fjärilar Lepidoptera _

Fjärilar kan kännas igen på att de har fyra vingar som är täckta av små fjäll. Några malfjärilar eller nattfjärilar kan möjligen förväxlas med nattsländor, men nattsländor har små hår på deras vingar och inte fjäll.

Många fjärilslarver uppträder som skadedjur.

Man känner till minst 150 000 arter av nattfjärilar i världen. I Sverige har man funnit cirka 2700 arter av fjärilar och 121 av dessa är dagfjärilar.


Djur i ordningen Fjärilar

Allmän bastardsvärmare Amiral Apollofjäril
Aurorafjäril Björkmätare Björnspinnare
Brunsprötad skymningssvärmare Citronfjäril Kartfjäril
Krusbärsmätare Kålfjäril Ligustersvärmare
Liten guldvinge Liten påfågelspinnare Liten tåtelsmygare
Makaonfjäril Nässelfjäril Puktörne blåvinge
Påfågelöga Slåttergräsfjäril Sorgmantel
Tistelfjäril Videsvärmare Äpplevecklare