Sök djur
Teman
Undervisning
WIKI
Året runt
Naturtyper
Djurriket
Djurnycklar
Frågesport
Spel
Personligt konto
Vägledning
Kontakt
Vem står bakom
 

Groddjur Amphibia _

Groddjur är djur som grodor, paddor och salamandrar. De är växelvarma och de lägger ägg. De vuxna lever både i vatten och på land och de andas med hjälp av lungor. Deras ungar kallas larver eller grodyngel och lever i vatten där de andas med hjälp av gälar.

Groddjuren är en av världens mest hotade djurgrupper. Det finns cirka 6000 arter av groddjur och mer än 1/3 av dem är hotade.


Djur i klassen Groddjur

Grönfläckig padda Klockgroda Långbensgroda
Lökgroda Lövgroda Mindre vattensalamander
Strandpadda Större vattensalamander Vanlig groda
Vanlig padda Åkergroda Ätlig groda