Sök djur
Teman
Undervisning
WIKI
Året runt
Naturtyper
Djurriket
Djurnycklar
Frågesport
Spel
Personligt konto
Vägledning
Kontakt
Vem står bakom
 

Hinnkräftor Cladocera _

Hinnkräftor är runda kräftdjur som är omgivna av en tvådelad sköld. Skölden är genomskinlig och med en lupp kan man tydligt se hjärta, tarmkanal och andra delar och kroppens inre.

På framkroppen finns 4-6 par bladformiga eller gälformade lemmar som används när de fångar föda.

Hinnkräftor lever i alla typer av sötvatten och man känner till cirka 1000 olika arter i världen.

 

 


Djur i ordningen Hinnkräftor

Mindre dammvattenloppa