Sök djur
Teman
Undervisning
WIKI
Året runt
Naturtyper
Djurriket
Djurnycklar
Frågesport
Spel
Personligt konto
Vägledning
Kontakt
Vem står bakom
 

Loppor Siphonaptera _

Loppor är små, bruna insekter utan vingar och med en platt sammantryckt kropp. De är lätta att känna igen om man kan se dem ordentligt i till exempel en lupp.

Loppor är blodsugare, som lever som parasiter på däggdjur (bland annat människoloppor) och fåglar. Loppor påminner om löss, men loppor kan hoppa det kan inte löss.

Man känner till cirka 2 500 arter av loppor i världen. I Sverige finns det cirka 50 arter.


Djur i ordningen Loppor

Kattloppa