svenska-djur.se

Teman - Vägledning

Använda text och bilder

Allt material - texter, bilder, kartor, programmering m.m. - är skyddat av lagen om upphovsrätt. Elever och lärare från skolor som abonnerar (gäller inte provabonnemang) på svenska-djur.se och världens-djur.se får fritt använda texter och bilder i elevarbeten på skolan. Detta sker med förnuft och i dialog pedagog - elev. Eleverna får presentera sina texter och bilder i rapporter, redovisningar och på skolans interna nätverk.

Fri kopiering, men
Det ska klart framgå

  • att det är ett elevarbete med hänvisning till skola, klass, ämne samt datum för upprättandet.
  • att bilderna och texterna är upphovsrättsligt skyddade.
  • varifrån bilder och texter är hämtade t.ex. svenska-djur.se eller världens-djur.se


Det är inte tillåtet att ta bort texten i bilderna (t.ex. (c) www.biofoto.se).

Texter, foton m.m. får inte laddas ner för kommersiellt bruk i någon form. Detta gäller även till skolornas egna hemsidor som ligger på Internet.

Elektroniska elevsidor med uppgifter eller liknande där ConDidacts material används får inte vara offentliga. Dessa sidor ska vara skyddade av lösenord eller liknande så att bara skolans personal, elever och elevernas föräldrar har tillång till innehållet.

Privata abonnenter
Privatpersoner som abonnerar får skriva ut sidor för eget bruk. Privata abonnenter får inte använda text, bilder eller andra mediefiler under någon form på egna hemsidor, i sitt arbete m.m.
Abonnemangsbestämmelser privatpersoner

 
 
Copyright © ConDidact AB, Tel: +45 33 75 55 60